ARTUR TAL­VIK va­li­ti Va­bae­ra­kon­na ju­hiks

1296

Ta­pur­la Kü­la­selt­si juht ja Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, rii­gi­ko­gu lii­ge Ar­tur Tal­vik va­li­ti pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil 179 hää­le­ga Ees­ti Va­bae­ra­kon­na esi­me­heks. Era­kon­na 664 liik­mest võt­sid üld­koo­so­le­kust osa 144, e-hää­le­tu­sel osa­les 209. Era­kon­na ju­ha­tus­se va­li­ti ka Lee­si kaup­lu­se pi­da­ja ja res­to­ra­ni Kolck üks asu­ta­ja Lii­sa Ojan­gu.

Eelmine artikkelPolit­sei ja Ani­ja val­la rah­vas aru­ta­sid tur­va­li­su­se üle
Järgmine artikkelAni­ja val­la uus üldp­la­nee­ring tu­leb se­ni­sest paind­li­kum