ANTS KI­VI­MÄE pea­tas vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed

922

Raa­si­ku val­las va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest ni­me­kir­jas 83 hää­le­ga vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ants Ki­vi­mäe esi­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la­sek­re­tä­ri­le aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks ku­ni järg­mi­se aas­ta 25. ok­toob­ri­ni. Te­ma ase­mel lä­heb vo­li­ko­gus­se 34 häält ko­gu­nud Olev Räh­ni. Ants Ki­vi­mäe oli eel­mi­ses koos­sei­sus vo­li­ko­gu esi­mees, vo­li­ko­gu uus koos­seis va­lis uueks esi­me­heks Tii­na Rüh­ka. Ants Ki­vi­mäe: „Pea­ta­sin vo­li­tu­sed, sest olen vä­si­nud ja ta­han po­lii­ti­kast vei­di pu­ha­ta, aju värs­ken­da­da, te­ge­le­da oma ho­bi­de­ga, ol­la koos pe­re­ga. Sea­dus näeb et­te lü­hi­ma vo­li­tus­te pea­ta­mi­se aja kolm kuud. Kas just pä­rast se­da, aga kind­las­ti soo­vin mõ­ne aja pä­rast tööd vo­li­ko­gus jät­ka­ta. Loo­dan oma va­li­ja­te mõist­va­le suh­tu­mi­se­le.”

Eelmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti ANDRE SEPP
Järgmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gus on EVE KRUU­SE maa­li­näi­tus