ANNE EENPA­LU­LE ja EN­NO UI­BO­LE Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­märk

866

Jus­tiits­mi­nis­ter Ur­mas Rein­sa­lu an­dis ree­del, 31. au­gus­til Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi 129 ini­me­se­le, kes on hoid­nud või eda­si and­nud mä­les­tu­si Ees­ti rii­gi ja rah­va lä­hia­ja­loost, osa­le­nud va­ba­dus­võit­lu­ses või vas­tu­pa­nu­lii­ku­mi­ses, jääd­vus­ta­nud Ees­ti va­ba­dus­võit­lust ja vas­tu­pa­nu­lii­ku­mist. Au­mär­gi said ka Aru­kü­la Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu isa­maa­li­se kas­va­tu­se ja mä­les­tu­sü­ri­tus­te ak­tiiv­se kor­ral­da­mi­se eest ning Kuu­sa­lu ela­nik, Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu juht En­no Ui­bo rep­res­see­ri­tu­te hu­vi­de kaits­mi­se, mä­les­tus­mär­ki­de ra­ja­mi­se ja mä­les­tus­te jääd­vus­ta­mie eest.

Eelmine artikkelJumin­da poolsaare ran­na­kü­la­de EV100 kin­gi­tu­se­na on Lee­sil uus li­pu­mast
Järgmine artikkelProb­lee­mid Vi­ru ra­ba park­la­ga