Ani­ja vo­li­ko­gus 4 frakt­sioo­ni

68
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu re­gist­ree­ris vo­li­ko­gu juur­de 4 frakt­sioo­ni. Vas­ta­valt va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus aval­du­se­le moo­dus­ta­ti frakt­sioon Ani­ja Ühen­dus, mil­le esi­mees on Priit Raud­ki­vi, asee­si­mees Re­ne Kaa­lo ning liik­med Too­mas Tõ­ni­se, He­li Ka­ru, Ran­no Soots, An­ne Oruaas, Erik Jü­riöö ja Mar­gus Nõl­vak. Aval­du­se frakt­sioo­ni­de moo­dus­ta­mi­seks esi­ta­sid ka vo­li­kok­ku kuu­lu­vad kolm era­kon­da. Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na ehk EK­RE frakt­sioo­ni esi­mees on Trii­nu Al­li­pe­re, asee­si­mees Mar­gus Mo­lok ja lii­ge Ivar Neio. Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na liik­me­test moo­dus­ta­ti Re­for­mif­rakt­sioon, mil­le esi­mees on Ma­rek Suik, liik­med Sir­le Si­rel, Peep Kask ja Kal­le Saar­mas. Ees­ti Kes­k­era­kon­na liik­med moo­dus­ta­vad Keskf­rakt­sioo­ni, mil­le esi­mees on Ma­ri­na Pet­ro­va, asee­si­mees In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ning liik­med Jaa­nus Ka­lev ja Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald tun­nus­tas tub­li­sid noo­ri
Järgmine artikkelAla­ve­re An­nid tähistasid 15. sün­ni­päe­va­ Voo­se kü­lap­lat­sil