Anija vald on Harjumaa koolitussõbralikum omavalitsus

1289

Tunnustusüritus oli möödunud teisipäeval, 18. oktoobril Tallinna Raekojas.

2016. aasta täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames valis Harju maavanema moodustatud komisjon esitatud nominentide seast tänavuse aasta parimad õppijad, koolitajad ja koolitussõbrad.
Harjumaa aasta koolitussõbraliku omavalitsuse tunnustuse pälvis Anija vald. Märgiti, et Anija vallavalitsus on paistnud silma positiivse õpikeskkonna loojana, väärtustanud organisatsioonis täiskasvanuharidust, edendanud piirkonnas koolitusalast koostööd ning olnud aktiivne oma heade õppijate ning parimate koolitajate tunnustamisel. Raekojas anti vallavanem Arvi Karotamile üle meenemünt ja tänukiri.
Vallavanem märkis tänukõnes – kolm aastat tagasi ametisse asudes seadis eesmärgiks, et vallavalitsus oleks sõbralik ja näoga rahva poole, hindaks ja väärtustaks oma elanikke: „On hea meel, et oleme koos selle saavutanud. Nüüd oleme seadnud veel suurema sihi – Anija vald peaks saama mitte ainult Harjumaa parimaks ja hea elukeskkonnaga vallaks, vaid parimaks Eestimaal.“ Ta tänas oma kolleege, kes on koolitusi korraldanud ja neil osalenud.
Harjumaa aasta koolitussõbralikum organisatsioon on Swedbank, koolitussõbralik kool Jüri gümnaasium, aasta õpitegu Kose kunstikooli robootikaringide juhendamine. Kokku valiti parimaid seitsmes kategoorias, lisaks neile veel aasta õppija, aasta koolitaja ja aasta raamatukogu.