Anija vallas kallineb lasteaedade kohatasu

1442

Järgmisel aastal peavad lapsevanemad tasuma lapse kohta igas kuus senisest 3 eurot rohkem.

Lasteaedade osalustasu suurenemine on väiksem, kui esialgu kavandati – vallavalitsus oli ettevalmistanud eelnõu, millega oleks osalustasu tõusnud 5 euro võrra lapse kohta kuus. Sellega olid nõus ka Lepatriinu ja Lastetare lasteaedade hoolekogud, Alavere Mõmmila hoolekogu leidis, et kohamaks võiks tõusta 3 eurot.
Abivallavanem Marge Raja rääkis, et Anija vald on viimastel aastatel teinud koolid korda, nüüd on vallavalitsusel hea tahe hakata lasteaedu jõulisemalt korrastama. Ta lisas, et tuleval aastal tõuseb oluliselt riigipoolne lastetoetus ning see on oluline argument, miks võivad lapsevanemad lasteaia ülalpidamisse rohkem panustada. Abivallavanem märkis ka, et lasteaiatasult saab tulusid deklareerides tulumaksu tagasi. Kui tõsta lasteaedade osalustasu 5 eurot kuus, suurendaks see valla tulubaasi 12 000 euro võrra aastas.
Volikogu arutas lasteaedade kohamaksu tõstmist pikalt. Valdava häälteenamusega olid volikogu liikmed nõus, et lasteaiatasu on vaja tõsta, kuid kokkuleppele ei jõutud, kui palju tõsta.
Volikogu liige Aare Nurm toetas Mõmmila hoolekogu pakutud 3 eurot. Ta märkis, et kui seni on Anija valla lasteaedade tasud olnud naabervaldadega võrreldes ühed odavamad, siis 5eurose kohamaksu tõusuga enam mitte.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaisa Tamkivi  pakkus kompromissvariandina hinnatõusuks  välja  4  eurot.  Komisjoni ase­esimees Indrek Lillsoo ütles, et ka komisjonis läks sel teemal tuliseks vaidluseks. Tema ise pooldas 3eurost hinnatõusu. Jaan Oruaas toetas Kaisa Tamkivi ettepanekut ning lisas, et arengu- ja eelarvekomisjon tegi ettepaneku siduda lasteaedade kohatasu miinimumpalga kasvuga. See annaks lapsevanematele juba varakult teada, et kohamaks muutub.
„Majanduskomisjon toetas 5­eurost tõusu. Järgmisel aastal tõuseb lastetoetus veel ja siis ei mängi üks euro enam rolli,“ sõnas komisjoni esimees Andrus Nilisk.
Tanel Talve ei olnud nõus: „Kui lapsevanem saab toetuste tõusust natukene hõlpu, siis nüüd võtame selle käest ära. Minu meelest on see lastevanemate suhtes ebaõiglane.“ Veel tõdes ta, et osalustasu tõus ei pruugi minna üldse lasteaedade hüvanguks.
Kaisa Tamkivi rääkis, et lasteaiad ei ela külluses, kuid nõustus – kui kohatasu tõuseb, soovivad lapsevanemad kinnitust, et lasteaiad hakkava paremini elama.
Pärast vaheaega  pani volikogu esimees Jaanus Kalev hääletusele kolm varianti: kas tõsta osalustasu 3, 4 või 5 eurot. 7 poolthäälega otsustati, et lapsevanemad maksavad tuleval aastal valla lasteaedades iga lapse eest kuus 3 eurot rohkem. Seega on osalustasu 2015. aastal 24 eurot kuus, kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest, 22 eurot kuus, kui laps on 3-lapselisest perest ning 17 eurot kuus kui laps on nelja- ja enamalapselisest perest.
Volikogu otsustas ka – järgmise aasta eelarves peab olema garanteeritud, et hinnatõusust vallaeelarvesse laekuv summa jõuaks reaalselt lasteaedadele. Vallavalitsusele tehti ülesandeks koostada otsuse eelnõu, mille kohaselt alates 2016. aastast seotakse lasteaedade osalustasu miinimumpalgaga – kui tõuseb miinimumpalk, tõuseks selle võrra ka lasteaiatasu.

Eelmine artikkelPalju õnne lugejatele ja tegijatele!
Järgmine artikkelMuutused Anija volikogu keskkonnakomisjonis