Anija vallas jäätmeveo uued teenustasu piirmäärad

685

1. septembril lõpeb Radix Hoolduse OÜ ainuõigus teostada Anija vallas jäätmevedu. Vallavalitsus peab korraldama uue avaliku konkursi, leidmaks korraldatud jäätmeveoga tegelema hakkavat ettevõttet. Vallavolikogu 25. juuni istungil kinnitati jäätmeveo teenustasude uued piirmäärad. Need on võrdsed Radix Hoolduse OÜ praeguste kehtivate hindadega. Näiteks maksab 80-liitrise konteineri tühjendamine 60 krooni, 240- liitrise 77 krooni, 80- liitrise 127 krooni ja 4,5-kuupmeetrise 590 krooni.