Anija valla üldplaneeringu teeb Hendrikson & Ko

1288

Vallavalitsuse korraldatud riigihankele Anija valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks esitati 4 pakkumust, neist kaks olid kahe ettevõtte ühispakkumused. Edukaks tunnistati OÜ Hendrikson & Ko pakkumus, mis on 58 800 eurot. Vallavalitsus sõlmis ettevõttega lepingu, selle järgi on valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni aega 4 aastat. Arhitekt Inga Vainu ütles, et uut üldplaneeringut oli vaja, kuna praegune, mis kehtestati 2008. aastal, ei vasta kaasaja nõuetele. Ka Anija valla praeguse üldplaneeringu koostas Hendrikson & Ko. Uue planeeringu tegemist alustatakse lähteülesande koostamisest, seejärel hakatakse koostama eskiisi ning paralleelselt ka keskkonnamõjude hindamist. Arhitekt oletas, et rahvakoosolekuteni jõutakse uue üldplaneeringu eskiisiga tuleval suvel.