Paljudele vastuseta küsimustele üks lahend

1449

Margus Soom, Kuusalu volikogu liige, Reformierakond

Volikogu arupärimine ei ole vaid informatsiooni saamine, vaid ka poliitiline töövahend pööramaks tähelepanu vallaelu olulistele puudustele. Olen kahel korral kirjalikult palunud volikogu esimehel vastata Kiiu mõisa renoveerimisega seonduvatele küsimustele nii kirjalikult kui ka suuliselt volikogu istungil. Paraku volikogu esimees on leidnud põhjendusi vältimaks arutelu volikogu istungil. Tänaseni ei ole volikogu komisjonides sisuliselt arutatud Kiiu mõisa renoveerimist. Projekteerimistähtaeg on ületatud.  Vallamaja  tühjaks  kolimist ei toimu. Ehituslik riigihange on välja kuulutamata. Renoveerimise eelarve lõhki. Projekteerijal on ülesanne teha odavatest ja mittekvaliteetsetes ehitusmaterjalidest nn säästuprojekt. Vastuseta  küsimusi palju, kuid arutelu volikogu istungil välditakse.
Käimas on riigi haldusreform. Volikogu esimehele on pandud kohustus olla läbirääkimiste töökorraldamise eestvedaja. Ka seegi teema on volikogu komisjonides arutamata. Valla uues eelarves vähendame volikogu komisjoni liikmete töötasu mahtu, sest komisjoni liikmed ei osale komisjonide töös.
Sigade matmispaiga valik Kolga aleviku,  Lahemaa rahvuspargi ja Viru raba vahetusse lähedusse on vale koht. Meil on riigi hallata suur ja hõredalt asustatud kaitseväe polügoon. Tunduvalt sobilikum sigade matmispaik võiks olla seal. Miks ei ole volikogu komisjonides seda teemat põhjalikult arutatud?
Kevadel viitas minu juhtimisel volikogu eelarvekomisjoni liikmete valdav enamus Kiiu mõisa renoveerimise ja laenuraha võtmise puudustele. Paraku meie arvamust ei arvestatud. Jäin oma komisjoniga solidaarseks ja võtsin poliitilise vastutuse. Protesti märgiks astusin eelarvekomisjoni esimehe  kohalt  tagasi.  Volikogu  esimees Enn Kirsman, Sa ei ole saanud  hakkama  volikogu  töökorraldamisega ega suutnud organiseerida   vallale   oluliste   teemade  arutelu  volikogus  ega  volikogu komisjonides. Palun vabasta palgaline  ametikoht  ja  astu  tagasi.

Eelmine artikkelAruküla OTT platsile valgustus
Järgmine artikkelKuusalu valla maamaks ei muutu