Ani­ja Val­la Las­teae­du hak­kab juh­ti­ma MA­RET KI­VIS­TU

578
MARET KIVISTU.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­to­ri­na asub 15. au­gus­tist töö­le sel­le­le ame­ti­ko­ha­le ain­sa­na kan­di­dee­ri­nud Ma­ret Ki­vis­tu (pil­dil). Ta on pä­rit ja elab Ani­ja val­las, on õp­pi­nud Keh­ra kesk­koo­lis, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­nas Laag­na güm­naa­siu­mi, see­jä­rel 2006. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­lis alus­ha­ri­du­se pe­da­goo­gi­ka ba­ka­lau­reu­seõp­pe. Ala­tes 2005. aas­tast töö­tas Ma­ret Ki­vis­tu Keh­ra Las­te­ta­re las­teaias rüh­ma-õ­pe­ta­ja­na, va­he­peal oli pa­ral­leel­selt Tal­lin­nas Pae­kaa­re las­teaias. Ma­ret Ki­vis­tu on töö­ta­nud ka Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaias, kaks aas­tat asen­da­nud Las­te­ta­re lap­se­hool­dus­puh­ku­sel õp­pea­la­ju­ha­ta­jat, see­jä­rel ol­nud las­teaias lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja. Ala­tes 2018. aas­tast töö­tas Keh­ra güm­naa­siu­mis klas­siõ­pe­ta­ja­na. „Ma ei ole pai­gal­seis­ja, püüan eda­si lii­ku­da uu­te väl­ja­kut­se­te poo­le. Ka koo­lis oleks neid kind­las­ti veel ol­nud, sest ke­va­del lõ­pe­ta­sin 4. klas­si­ga ja järg­mi­se­na olek­sin saa­nud õpe­ta­da kee­le­kümb­lusk­las­si, kuid ot­sus­ta­sin siis­ki las­teaia­di­rek­to­ri ame­ti ka­suks,“ rää­kis Ma­ret Ki­vis­tu. Sü­gi­sel alus­tab ta ma­gist­riõ­pin­guid Tar­tu Üli­koo­li Nar­va kol­ledžis mit­me­keel­se koo­li kee­leõ­pe­ta­ja eria­lal. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de al­la kuu­lu­vad Ala­ve­re ja kaks Keh­ra las­teaia­ma­ja.

Eelmine artikkelVal­ge­jõe esi­me­sel ko­du­loo­mat­kal oli 21 osa­le­jat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. augustil