Anija vald sai uue arengukava

1047

Neljapäeval, 24. novembril kinnitas Anija volikogu valla arengukava aastateks 2011-2020.

Vallavanem Tiit Tammaru rääkis, et arengukava koostamine sel aastal oli eriti pikk. Korraldati koosolekuid huvigruppidega ja selgitati võimalusi vajalikuks ühistegevuseks. Arengukava koostamisel on arvestatud, et see vastaks Harjumaa arengu­strateegiale, arengukava läbib kokkuhoiuprintsiip – majanduslik kokkuhoid ja loodusressursside säästlik kasutamine.

Investeeringuid on arengukavasse tema sõnul planeeritud üsna palju, neis oluline osa on Euroopa Liidu tugifondide kasutamisel. 

„Arvestades meie investeerimisvõimekust usun, et päris kõike arengukavasse kirjutatut ei õnnestu meil siiski ellu viia. Kuid järgmisel aastal hakkame arengukava juba varakult üle vaatama ning teeme korrektuure,“ märkis Tiit Tammaru.

Tema hinnangul suudetakse valla omavahenditest parimatel aastatel investeerida maksimaalselt 360 000 eurot.

Järgmise aasta suurimad investeeringud on kavandatud Kehra gümnaasiumi tehnosüsteemide renoveerimisele ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni­süsteemide rajamisele Kehrasse ja suurematesse küladesse. Kuna kohtuvaidlus KOIT-kava ümber lükkas Kehra kooli suurt remonti rohkem kui aasta võrra edasi ning tegelikud kulud ületavad projekti esitamisel kehtinud ehitushinnad kahekordselt, tuleb vallal võtta suur laenukoorem.

Volikogu toetas uue arengukava vastuvõtmist 9 poolthäälega, vastu oli 6 liiget, 1 oli erapooletu ja 1 ei hääletanud.

2012. aasta investeeringud
Suvel otsustas vallavolikogu võtta Kehra gümnaasiumi renoveerimise omaosaluse katteks laenu 639 116 eurot. Arengukavas on laenusummaks kavandatud 810 000 eurot, KOIT kava abi on 890 000 eurot.

2012. aastaks on kavas välisabi toel rekonstrueerida veel Kehra jaamahoone (178 000, omaosalus 37 000 eurot), Lepa­triinu lasteaia tehnosüsteemid (välisabi 42 000, omaosalus 6300 eurot), korrastada Anija mõisa (välisabi 130 000, oma­osalus 12 000 eurot) ning puhastada Jägala jõge (välisabi 34 020, omaosalus 3780 eurot).

Ainult vallaeelarvest on kavas rahastada mänguväljaku rajamist vallamaja juurde, selleks on arengukavas planeeritud 45 000 eurot. 39 065 eurot on kavandatud Anija küla ÜVKle. Lastetare lasteaia ühe rühmaruumi kapitaalremondiks ning lasteaia õueala hoonete korrastamiseks kulub arengukava järgi vastavalt 15 000 ja 18 000 eurot. Kehra tänavate asfalteerimiseks on tulevaks aastaks planeeritud 100 000 eurot, Härmakosu küla majadevahelise teelõigu remondiks 15 000 ning Parila-Kihmla-Salumäe tee remondiks 30 000 eurot, Kehra Põhja tänava läbimurdeks Jaama tänavale 10 000 eurot ja Anija maantee korrastamiseks 16 500 eurot.

Peale Kehra kooli rekonstrueerimiseks võetava laenu on kavas laenata vallamaja esimese korruse ja fassaadi renoveerimiseks 165 000 eurot ning vallamaja ventilatsiooni väljaehitamiseks 60 000 eurot.

Kokku on tuleval aastal kavas investeerida vallaeelarvest 361 445 eurot, 1 035 000 eurot võtta laenu ning taotleda projektidega 1 367 020 eurot.

2013. aasta suuremate investeeringutena on arengukavas kirjas Lastetare lasteaeda kahe rühma jaoks ruumide remontimine, Kehra raudteejaamahoone rekonstrueerimise jätkamine ning staadioni rekonstrueerimise alustamine, Kehra raamatukogu kolimine F.R. Kreutzwaldi 6 hoonesse, Kehra Tisleri 1a ehitamine ühiselamuks, Põhja tänavale kergliiklustee rajamine, linnatänavate asfalteerimine jm.

Investeeringud on arengukavas prioriteetsuse järgi hinnatud 1-5 palli skaalal ning seatud eraldi valdkondade kaupa pingeritta. Kokku on aastani 2020 kehtivas arengukavas soovitud teha 7,9 miljoni euro eest investeeringuid.

Eelmine artikkelPiirkondlike tugiisikute konkursi tulemused selgunud
Järgmine artikkelHarjumaa Muuseumis avati näitus „Elu Kehra tehase korstna all“