Ani­ja vo­li­ko­gus ka re­for­mif­rakt­sioon

1032

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 3 lii­get, kes kan­di­dee­ri­sid Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas, esi­ta­sid vo­li­ko­gu esi­me­he­le aval­duse re­for­mif­rakt­sioo­ni moo­dus­ta­mi­se koh­ta. Sel­le esi­mees on In­ga Koit­la, liik­med Peep Kask ja Kal­le Saar­mas. Eel­mi­sel is­tun­gil esi­ta­sid vo­li­ko­gu 5 lii­get aval­du­se keskf­rakt­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks. Frakt­sioo­nid saa­vad koo­so­le­ku­te pi­da­mi­seks ka­su­ta­da val­la­va­lit­su­se tei­sel kor­ru­sel asu­vat nõu­pi­da­mis­te ruu­mi.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa­le ot­si­tak­se pro­jek­tee­ri­jat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­maks va­li­ti AND­RE SEPP