Ani­ja val­la õpi­las­liin ja­ga­tak­se ka­heks

52

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ja­ga­da koo­li­bus­si­lii­ni Ani­ja 2 hom­mi­ku­se rin­gi ka­heks eral­di veoks. Abi­val­la­va­nem Enn Pung sel­gi­tas, et eel­mi­sel õp­peaas­tal jõud­sid osa Ala­ve­re koo­li õpi­la­si hom­mi­ku­ti koo­li vä­ga va­ra, 45 mi­nu­tit en­ne tun­di­de al­gust. „Koo­li hoo­le­ko­gu ja lap­se­va­ne­mad pöör­du­sid val­la­va­lit­su­se poo­le ning ot­sus­ta­si­me lii­ni ja­ga­da ka­heks veo­rin­giks. See tä­hen­dab, et sa­ma lii­ni tee­nin­da­mi­seks on nüüd va­ja kah­te bus­si. Rää­gi­me veel Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga, loo­da­me, et kaks eral­di rin­gi õn­nes­tub 1. sep­temb­rist käi­ma saa­da,“ lau­sus Enn Pung. Esi­me­ne koo­li­ring alus­tab kell 7.15 Lai­de­maa tee­ris­tist, lii­gub sealt mars­ruu­dil Roo­kü­la-Lü­ka­ti-Laa­si tee-Pui­du­töös­tu­se-Laa­si tee-Lü­ka­ti-Roo­kü­la-Ala­ve­re. Tei­ne ring hak­kab väl­ju­ma kell 7.11 mars­ruu­dil Uuea­ru-Soo-ot­sa-Pa­lu­kü­la-Vet­la-Kreo-Tar­vas­jõe tee­rist-Söe­sau­na-Kreo-Voo­se-Vet­la-Pa­lu­kü­la-Soo-ot­sa-Uuea­ru-Ala­ve­re.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAru­kül­la ka­van­da­tak­se Gros­si poo­di