Ani­ja val­la tei­ne li­saee­lar­ve

588
Anija vald.

Vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu Ani­ja val­la tä­na­vu­se tei­se li­saee­lar­ve. Ee­lar­ve tu­lu­sid suu­ren­da­ti tu­lu­sid kok­ku 257 779 eu­ro võr­ra. Sel­lest 168 200 eu­rot on ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su üle­lae­ku­mi­ne, tä­na­vu esi­me­sel poo­laas­tal lae­kus tu­lu­mak­su ka­van­da­tust 3,2 prot­sen­ti roh­kem. Tu­lu­des­se li­sa­ti ka 42 204 eu­rot rii­giee­lar­vest saa­dud toe­tus­fon­di ra­ha ning siht­fi­nant­see­ri­mi­se ja täien­da­vaid lae­ku­mi­si ma­jan­dus­te­ge­vu­sest. Ku­lu­sid suu­ren­da­ti 135 000 eu­ro võr­ra. Sel­lest 39 000 eu­rot an­tak­se koo­li­de­le, 23 000 eu­rot Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le. Ee­lar­ve in­ves­tee­ri­mi­so­sa suu­rim muu­da­tus on seo­tud Aeg­vii­du raud­tee­de­poo ehi­tu­se­ga. Ku­na sel aas­tal seal töö­de­ga lõ­pu­le ei jõu­ta, võe­tak­se ee­lar­vest osa sel­leks ka­van­da­tud ra­hast, 416 000 eu­rot, ee­lar­vest väl­ja ja suu­na­tak­se järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se. Sa­mu­ti võe­ti ee­lar­vest väl­ja 145 000 eu­rot, mis oli ka­van­da­tud saa­da Aeg­vii­du val­la­ma­ja müü­gist, ku­na tä­na­vu hoo­net ei müü­da. Li­saee­lar­ve­ga eral­da­ti 9000 eu­rot Ani­ja mõi­sa val­gus­ta­mi­se Lea­der-pro­jek­ti oma-o­sa­lu­seks. Fi­nants­ju­hi Lii­vi Han­se­ni sõ­nul on aas­ta lõ­pus ee­lar­ve­jääk hin­nan­gu­li­selt 174 000 eu­rot.

Eelmine artikkelPalju õnne lugejatele ja tegijatele!
Järgmine artikkelTulekahju Kalesi külas