Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid RAI­VO HOL­MI­LE ja MART ELU­RI­LE

1809

Ani­ja ­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da val­la tee­ne­te­mär­gid et­te­võt­ja­te­le Rai­vo Hol­mi­le ja Mart Elu­ri­le. ASi Year oma­nik Rai­vo Holm saab tee­ne­te­mär­g, et on 20aas­tat juh­ti­nud ja aren­da­nud Keh­ras asu­vat rõi­va­toot­mi­set­te­võt­et, loo­nud ja säi­li­ta­nud val­las töö­koh­ti, töö­ta­nud väl­ja oma kau­ba­mär­gi, loo­nud Bal­ti­maa­de edu­kai­ma mees­teb­rän­di, eks­por­ti­nud too­dan­gut vä­lis­tur­gu­de­le ning osa­le­nud edu­kalt moe­di­sai­ni võist­lu­sel Kuld­nõel. Ala­ve­re vors­ti­töös­tu­se A-Vorst juht Mart Elu­ri saab tee­ne­te­mär­gi 20aas­ta­se et­te­võt­te jär­je­pi­de­va aren­da­mi­se ja maa­piir­kon­na töö­hõi­ve aren­da­mi­se eest. Teenetemärgiga kaasneb toetus 175 eurot.