Ani­ja val­la sün­ni­päe­va­toe­tus ka 70- ja 75aas­tas­te­le

984

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis sot­siaal­toe­tus­te mää­ra­mi­se ja maks­mi­se kor­da – üht­lus­ta­ti va­rem Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­des keh­ti­nud sot­siaal­toe­tu­sed.
Kui se­ni maks­ti Ani­ja val­las ea­ka­te sün­ni­päe­va­toe­tust ala­tes 80. eluaas­tast, siis nüüd saa­vad juu­be­li pu­hul ra­ha­li­se toe­tu­se ka 70. ja 75. sün­ni­päe­va tä­his­ta­vad val­la­ko­da­ni­kud.

Aeg­vii­du val­las maks­ti ala­tes 70. eluaas­tast kõi­gi­le ea­ka­te­le juu­be­li pu­hul ning üle 90 aas­tas­te­le igal sün­ni­päe­val 15 eu­rot.

Sel­lest aas­tast on sün­ni­päe­va­toe­tu­se suu­rus Ani­ja val­las kõi­gi­le 70., 75., 80., 85. ja 90. sün­ni­päe­va tä­his­ta­va­te­le juu­bi­la­ri­de­le 30 eu­rot, ala­tes 95. sün­ni­päe­vast igal aas­tal 50 eu­rot, 100. sün­ni­päe­va pu­hul on toe­tus 100 eu­rot.

70. ja 75. sün­ni­päe­va pu­hul saa­de­tak­se juu­bi­la­ri­le pos­ti­ga ko­ju õn­nit­lus­kaart. Ra­ha­li­ne toe­tus maks­tak­se väl­ja juu­bi­la­ri ar­vel­dus­kon­to­le või su­la­ra­has val­la­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­mi­sest. 80., 85., 90., 95. ning iga järg­ne­va sün­ni­päe­va pu­hul viib val­la sot­siaal­töö­ta­ja ra­ha­li­se toe­tu­se koos lil­le­kim­bu või kom­mi­kar­bi­ga ea­ka­le ko­ju. 100. sün­ni­päe­va pu­hul kaas­neb toe­tu­se­ga hin­na­li­ne kin­gi­tus. Toe­tu­se saa­mi­seks aval­dust esi­ta­ma ei pea.

„Sün­ni­päe­va­toe­tus on mak­su­va­ba, sel­le uued mää­rad hak­ka­sid keh­ti­ma ta­ga­siu­la­tu­valt 1. jaa­nua­rist. Nii et need ea­kad val­lae­la­ni­kud, kes on jaa­nua­ris ju­ba oma juu­be­lit või vää­ri­kat sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud, saa­vad toe­tu­se ta­gant­jä­re­le,“ üt­les val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe
Järgmine artikkelARVI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la ee­lar­ve prio­ri­tee­did on areng ja ini­me­sed.“