Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor on EDA-MAI TAM­MIS­TE

1153

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja las­teae­da­de hoo­le­ko­gu esi­mees­te ko­mis­jon va­lis 1. juu­list val­la uue al­la­su­tu­se­na töö­ta­va Ani­ja Val­la Las­teaaiad di­rek­to­riks Eda-Mai Tam­mis­te, kes juh­tis ka se­ni kol­me eral­di te­gut­se­nud las­teae­da. „Meil oli kaks kan­di­daa­ti, ko­mis­jon vest­les mõ­le­ma­ga, ot­sus oli üks­meel­ne,“ üt­les abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Ta mär­kis, et ka tei­ne ka kan­di­daat oli tu­gev, va­li­ku pu­hul said mää­ra­vaks Eda-Mai Tam­mis­te suu­rem juh­ti­mis­pä­de­vus ja -kom­pe­tents ning ko­ge­mu­sed: „Meil ei ole an­da ae­ga pi­kaks sis­see­la­mi­seks.“ Eda-Mai Tam­mis­te on 49aas­ta­ne, elab Ko­se val­las, on töö­ta­nud Har­mi koo­lis ja mit­mes las­teaias, ol­nud nii Ha­ba­ja kui Pai­de las­teaia di­rek­tor. 2015. aas­ta ok­toob­ris va­li­ti ta Ala­ve­re Mõm­mi­la di­rek­to­riks, aas­ta hil­jem sai te­mast ka Keh­ra Las­te­ta­re juht, mul­lu su­vel samuti Keh­ra Le­pat­rii­nu di­rek­tor. Det­semb­ris ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ühen­da­da sel su­vel Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re las­teaed Mõm­mi­la üheks asu­tu­seks. Las­teaed jääb te­gut­se­ma kol­mes ma­jas. Aeg­vii­du las­teaed töö­tab en­di­selt eral­di al­la­su­tu­se­na.

Eelmine artikkelAnne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub
Järgmine artikkelAegviidu perearst töötab 1. oktoobrini