Ani­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list-vo­li­ko­gu sek­re­tär on KRIS­TII­NA KA­RI

1208
Kristiina Kari

Ala­tes 1. ap­ril­list töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na 26aas­ta­ne Kris­tii­na Ka­ri (pil­dil). Ta on pä­rit Ta­palt, pä­rast seal­se kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist jät­kas õpin­guid Rä­pi­na aian­dus­koo­lis, kus lõ­pe­tas 2013. aas­tal kesk­kon­na­kait­se eria­la. Kris­tii­na Ka­ri on töö­ta­nud tee­nin­dus­sek­to­ris, vii­ma­ti müü­gi­kon­sul­tan­di­na San­ga­ris. Ne­li aas­tat ta­ga­si ko­lis Aeg­vii­tu. Ani­ja val­la­va­lit­sus­se ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da, ku­na töö­koht on ko­du­le lä­he­mal. Esial­gu on ta val­la­vo­li­ko­gu sek­re­tär. 1. juu­list, kui lii­de­tak­se re­gist­ri­pi­da­ja ja vo­li­ko­gu sek­re­tä­ri töö­koht, on ta kant­se­leis­pet­sia­list-re­gist­ri­pi­da­ja – li­saks vo­li­ko­gu sek­re­tä­ri­töö­le hak­kab sün­de-sur­ma­sid re­gist­ree­ri­ma ning väl­jas­ta­ma elu­ko­ha­tea­teid.

Eelmine artikkelUjumiskursuse videod
Järgmine artikkelEt­te­pa­ne­k tõs­ta Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja abi­de pal­ka