Ani­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia

1416

Lau­päe­val, 13. mail oo­da­tak­se Keh­ra staa­dio­ni­le 3liik­me­li­si võist­kon­di Ani­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia­män­gu­de­le. Kor­ral­da­ja Peep Kask rää­kis, et ka­hel eel­mi­sel ke­va­del on koos Pi­ret Ur­me­ti­ga Keh­ra spor­di­hoo­nes kor­ral­da­tud val­la pe­res­por­di­päe­va, sel­le ni­mi eh­ma­tas ilm­selt mõ­ned ini­me­sed ära: „Osa­le­ma ei pea tu­le­ma pe­re­ga, oo­ta­me kõi­ki võist­kon­di, kus on kolm lii­get. Mõ­nes võist­lu­ses võib vaid ee­lis ol­la neil, kus üks väik­sem osa­le­ja pun­dis.“ Ke­va­do­lüm­pia alad on ta­va­pä­ras­test spor­dia­la­dest eri­ne­vad ja pi­sut vim­ka­ga, näi­teks täp­sus­hü­pe.