Spordiuudised

1288

Ani­ja JK ja Kuu­sa­lu JK Ra­da män­gud Ees­ti jalg­pal­li väi­ke­se ka­ri­ka 1/16-fi­naa­lis on 7. juu­nil. Ani­ja val­la mees­kon­na vas­ta­ne Keh­ra staa­dio­nil on III lii­ga lõu­nat­soo­ni lii­der­mees­kond Tar­tu JK Wel­co II. Kuu­sa­lu Ra­da, kes 1/32 fi­naa­lis alis­tas Tal­lin­na FC Trans­fer­Wi­se´i 5:1, män­gib Kuu­sa­lus JK­ga Väät­sa Vald. Mõ­le­mad män­gud al­ga­vad 7. juu­nil kell 19.30.

6. mail toi­mus 12. kor­da võrk­pal­li­tur­niir Aru­kü­la Cup. Osa­les 9 võist­kon­da. Esi­ko­ha saa­vu­tas Kei­la võist­kond Võr­gu­sõb­rad, 2. ko­ha saa­vu­tas Aru­kü­la PMK (Ivar Vil­berg, Rei­mo Vil­berg, Ant­ti Ro­gen­baum, Al­lan Ro­gen­baum, Ris­to Rand­maa, Rain Rau­kas, Dmit­ri So­ko­lov, Mar­tin Kask, Kai Jõe­mets, Krist­jan Kal­las­te) ning 3. ko­ha Võr­gu­se­mud Vai­dast.
6. mail toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la nais­te meist­ri­võist­lu­sed pil­jar­dis või­tis Eri­ka Pent. Nii võit­ja, kui 2. ko­ha saa­nud Rai­vi Võ­lu­mä­gi ko­gu­sid 6 punk­ti, võit­ja ot­sus­tas oma­va­he­li­se män­gu tu­le­mus. 3. ko­ha sai Age All­mä­gi. Osa­le­sid 4 naist.

Eelmine artikkelRaa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad olid taas või­du­kad
Järgmine artikkelAni­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia