Ani­ja val­la esi­me­ne laua­ten­ni­se­meis­ter on KERT RÄIS

650

Pü­ha­päe­val, 8. ap­ril­lil toi­mu­sid Ani­ja val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed laua­ten­ni­ses. Osa­le­sid 8 meest, kes ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi. Kum­ma­gi alag­ru­pi kaks pa­re­mat pää­se­sid pool­fi­naa­li, üle­jää­nud sel­gi­ta­sid väl­ja ko­had 5.-8.

Män­gi­ti kaks gei­mi, kum­mas­ki 11 punk­ti­ni. A-alag­ru­pis alis­tas Ana­to­li Na­gor­nõi kõik vas­ta­sed 2:0. Tei­se­na pää­ses pool­fi­naa­li An­do Han­nus, kes või­tis 2 ja kao­tas 1 män­gu. B-alag­ru­pis või­tis kõik män­gud Kert Räis, 2. ko­ha sai 2 män­gu võit­nud ja 1 kao­ta­nud Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich.

Esi­me­sest pool­fi­naa­list pää­ses fi­naa­li Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich, kes alis­tas Ana­to­li Na­gor­nõi 2:1. Tei­ses pool­fi­naa­lis pii­sas Kert Räi­sil An­do Han­nu­se alis­ta­mi­seks ka­hest gei­mist. Kol­me­gei­mi­li­ses fi­naa­lis alis­tas Kert Räis Mi­ki­ta Yer­mas­he­vic­hi 3:0 ning tu­li Ani­ja val­la esi­me­seks meist­riks laua­ten­ni­ses. 3. ko­ha sai Ana­to­li Na­gor­nõi 2:0 või­du­ga An­do Han­nu­se üle.