Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

553

Tei­si­päe­val, 14. mail olid Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses­se kut­su­tud 23 vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul sün­di­nud last koos va­ne­ma­te­ga. Ko­hal oli 8 bee­bit ema­de-isa­de­ga. Nei­le esi­ne­sid Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu las­teae­da­de lap­sed Ma­ret Ki­vis­tu ju­hen­da­mi­sel. Val­la­va­nem Rii­vo Noor an­dis va­ne­ma­te­le üle lap­se sün­di­mi­se tun­nis­tu­se, val­la raa­ma­tu­ko­gu kin­kis bee­bi­de­le raa­ma­tu „Väi­ke puu“. Bee­bi­peol teh­ti ühis­pilt, söö­di tor­ti. Lap­se­va­ne­mad, kes oma las­te­ga peol ei käi­nud, saa­vad sün­di­mi­se tun­nis­tu­se ja raa­ma­tu kät­te val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töö­ta­jailt.