Ani­ja val­la­va­lit­su­se ko­du­le­hel ee­lin­fo

574

Ala­tes eel­mi­sest nä­da­last on Ani­ja val­la ko­du­le­hel eel­in­fo val­la­va­lit­su­se nä­da­la töö­de koh­ta. Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks sõ­nas – ke­va­di­sest ra­hu­lo­lu-uu­rin­gust tu­li väl­ja, et ini­me­sed oo­ta­vad val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se suu­re­mat lä­bi­paist­vust. „Ot­sus­ta­si­me nüüd ja­ga­da roh­kem in­fot sel­le koh­ta, mi­da tee­me. Val­la­va­lit­su­se pro­to­kol­lid on do­ku­men­di­re­gist­rist lei­ta­vad, ee­lin­fos­se pa­nen kir­ja, mil­lis­te ko­mis­jo­ni­des, koo­so­le­ku­tel või koo­li­tus­tel amet­ni­kud nä­da­la jook­sul käi­vad. Ku­na val­la­va­lit­su­se töö­nä­dal al­gab in­fo­tun­ni­ga, koon­dan seal­se in­fo kok­ku,“ sel­gi­tas ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las al­gas ela­ni­ke ar­va­mus­kü­sit­lus
Järgmine artikkelAni­ja vald os­tab maad