Raa­si­ku vo­li­ko­gu liht­liik­me ta­su tõu­seb

40
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas keh­tes­ta­da ala­tes 1. au­gus­tist vo­li­ko­gu liik­me ta­suks 65 eu­rot is­tun­gil osa­le­mi­se eest, prae­gu on 55 eu­rot. Et­te­pa­ne­ku liht­liik­me ta­su tõu­suks te­gi vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Ta mär­kis, et peab ta­su tõu­su va­ja­li­kuks ar­ves­ta­des vo­li­ko­gu­liik­me­te re­gu­laar­set ja ko­hu­se­tund­lik­ku tööd. Ta põh­jen­das ka, et vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su aeg saab pea­gi lä­bi, kõr­gem ta­su on eel­kõi­ge järg­mi­se­le koos­sei­su­le. Avo Möls kü­sis, miks on va­ja vo­li­ko­gu liik­me­te ta­su tõs­ta ee­lar­veaas­ta kes­kel, ni­me­tas se­da po­lii­ti­li­seks va­li­misp­ro­pa­gan­daks ning üt­les, et on eel­nõu vas­tu. Vo­li­ko­gu liik­me­te­le kõr­ge­ma ta­su keh­tes­ta­mi­se poolt oli 8, vas­tu 4 ja era­poo­le­tud 4 vo­li­nik­ku. Käesoleval aas­tal vo­li­ko­gu ee­lar­ve liik­me­ta­su tõu­su tõt­tu ei suu­re­ne, järg­mi­sel aas­tal suu­re­ne­vad per­so­na­li­ku­lud 4 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelNel­ja kuu pä­rast on uued ko­ha­li­kud va­li­mi­sed
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kiis suu­na­tak­se piir­kond­li­ke töög­rup­pi­de aru­ta­da