Ani­ja val­la­ma­ja saab uue kant­se­leis­pet­sia­lis­ti

566
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kant­se­leis­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le oli 9 kan­di­dee­ri­jat. Neist kut­su­ti 4 vest­lu­se­le, üks loo­bus. Ku­na kaks kan­di­daa­ti olid võrd­sed, kut­sus val­la­sek­re­tär Hel­di Laks nad proo­vi­töö­le, pa­lus sal­ves­tu­se põh­jal koos­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gi pro­to­kol­li ning täi­ta Amp­ho­ras et­tean­tud üles­an­ded. Nen­de põh­jal va­li­ti uueks kant­se­leis­pet­sia­lis­tiks Aeg­vii­dus elav Kris­tii­na Ka­ri, kes on val­la­ma­jas tööl ala­tes 1. ap­ril­list.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se pro­jek­ti­kon­kurss
Järgmine artikkelTi­mey on Aju­ja­hi 10 pa­re­ma ärii­dee hul­gas