Ani­ja val­da jäät­me­jaam?

1058

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ta­ga­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se oma­fi­nant­see­ring 2019. aas­tal. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus on koos MTÜ­ga Jäät­me­hal­dus­kes­kus, en­di­se ni­me­ga Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­kus, esi­ta­nud KI­Ki­le taot­lu­se saa­da toe­tust Ani­ja val­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks. Sel­leks on va­ja vä­he­malt 30prot­sen­di­li­ne oma­osa­lus. Vo­li­ko­gu an­dis ta­ga­ti­se järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest ku­ni 46 650 eu­ro suu­ru­seks oma­osa­lu­seks. „Prae­gu on jäät­me­jaa­ma mak­su­mu­seks ar­ves­ta­tud 151 256 eu­rot, kuid eel­da­me, et saa­me sel­le sood­sa­malt,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Gur­jaa­ni sõp­rus­le­ping
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uued esin­da­jad