Raa­si­ku val­las su­vist las­teaia­rüh­ma ei ava­ta

30
Raasiku lasteaed

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et val­la las­teae­da­de su­vist val­ve­rüh­ma juu­lis ei ava­ta. Val­la­va­lit­sus aru­tas Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia, Raa­si­ku koo­li las­teaia ja Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­teaia­rüh­ma ühi­se val­ve­rüh­ma te­ge­mist 11. märt­sil. Ot­sus­ta­ti, et rüh­ma võib ava­da, kui on vä­he­malt 10 soo­vi­jat. Hu­vi­lis­te sel­gi­ta­mi­seks vii­di lä­bi kü­sit­lus, vas­ta­ta sai märt­si lõ­pu­ni. Kü­sit­lu­sest sel­gus, et Raa­si­ku las­teaiast soo­vi­tak­se juu­lis las­teaia­koh­ta kol­me­le lap­se­le, Pi­ka­ve­rest ka­he­le ning Aru­kü­la las­teaiast viie­le, kuid neist ühe­le ka­heks ja ühe­le poo­le­tei­seks nä­da­laks. Val­la­va­lit­sus lei­dis, kui­gi koh­ti soo­vi­ti 10 lap­se­le, po­le aja­li­ne koor­mus rüh­ma ava­mi­seks pii­sav.

Eelmine artikkelSini­lil­le­kam­paa­nia – nais­ko­du­kaits­jad kor­ral­da­vad Kuu­sa­lus aja­loo­tuuri, Keh­ras rek­laa­mi­tak­se üri­tus­tel
Järgmine artikkelPea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS koh­tus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­ga