Ani­ja Lions klu­bi viis lap­sed laag­ris­se

379
Anija vald.

Ani­ja Lions klu­bi ta­sus 5 oma valla lap­se osa­le­mi­se eest su­ve­laag­ris Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses. Selleks kasutati Keh­ra päe­va traditsioonilise õn­ne­loo­si­ga tee­ni­tud raha, rohkem kui 1000 eu­rot. „Need on lap­sed, kel­le va­ne­mad ei suu­daks oma ku­lul lap­si sel­li­ses­se laag­ris­se saa­ta,“ üt­les Enn Pung Ani­ja Lions klu­bist. Ani­ja val­la nel­jast pe­rest pä­rit viis last olid Kõr­ve­maal su­ve­laag­ris 28. juu­list 2. au­gus­ti­ni.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Jõe­läht­me kor­ri­gee­ri­sid val­da­de pii­re
Järgmine artikkelVii­nis­tul tä­his­ta­tak­se mui­nas­tu­le­de ööl 75 aas­ta möö­du­mist paa­di­põ­ge­ne­mi­sest