Ani­ja ja Raa­si­ku vald ei saa tä­na­va­val­gus­tu­se­le toe­tust

1372

KIK ot­sus­tas, mil­lis­tele oma­va­lit­sus­tele an­tak­se tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist kok­ku li­gi 10 mil­jo­nit eu­rot toe­tust. KI­Ki­le esi­ta­ti 57 taot­lust, mil­les soo­vi­ti kok­ku 41,5 mil­jo­nit eu­rot. Esi­me­sest voo­rust saa­vad toe­tust 22 oma­va­lit­sust ja et­te­võ­tet, neist 6 on Har­ju­maalt, Ani­ja ja Raa­si­ku val­da nen­de hul­gas po­le. Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les ener­gia­tõ­hu­su­se meet­mest ko­gu val­las ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks 1,97 mil­jo­nit ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks üle 1,26 mil­jo­ni eu­ro. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus jaa­nua­ri­ni ava­tud esi­mes­se voo­ru taot­lust ei esi­ta­nud.

Eelmine artikkelHara la­hest lei­ti kaks põh­ja­mii­ni
Järgmine artikkelEttevõtmised Juminda poolsaarel