Andi­nee­me ran­na­vol­le 2 etap­pi pee­tud

559

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Ka­hel pü­ha­päe­val on An­di­nee­me ran­nas toi­mu­nud iga­su­vi­se ran­na­vol­le tur­nii­ri eta­pid. Avae­ta­pil 29. juu­lil saa­vu­ta­sid 9 paa­ri seas pin­ge­li­ses heit­lu­ses eta­pi­või­du Tar­mo Luik ja Kai­do Luik. Tei­seks tu­lid Sten Akel ning Ar­mands Put­nis, 3.-4. koh­ta ja­ga­sid Kal­le Laas­berg ja San­der Rool ning Sil­ver Sü­da ja Kai­mar Juks.

5. au­gus­til võist­le­sid 10 paa­ri. Eta­pi­või­du said Krist­jan Kal­las­te ja Mar­tin Tam­lak. Tei­seks tu­lid Rau­no Mõrd ja Hend­rik Toom­pe­re, kol­man­daks Mart Elu­ri ja Hend­rik Aru­mä­gi.
Vii­ma­ne etapp, kus män­gi­tak­se väl­ja Kuu­sa­lu val­la meist­ri­tii­tel, toi­mub lau­päe­val, 11. au­gus­til.