Spordiuudised

851

28.-29. juu­lil Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) kau­gus­hüp­pes 5. ko­ha (7.12 meet­rit) ning 100 meet­ri jook­sus 7. ko­ha (11,24 se­kun­dit). Nais­te kuu­li­tõu­kes tu­li Ma­ri­te En­nus­te 7. (11.68) ning oda­vis­kes 8. ko­ha­le (40.56). Se­ve­ri Jõõ­ras (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK) sai kau­gus­hüp­pes 13. ko­ha (6.80).

5. au­gus­til jär­ve­jook­su­de sar­ja 3. osa­võist­lu­sel Saad­jär­vel tu­li Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) Ka­sis­pealt aja­ga 58.37,1 mi­nu­tit 3. ko­ha­le.