Algab Ani­ja val­la va­pi-li­pu hää­le­tus

724

Ala­tes nel­ja­päe­vast, 22. märt­sist saab Ani­ja val­la ko­du­le­hel va­li­da val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si­le esi­ta­tud kol­me va­pi ja li­pu ka­van­di va­hel. Või­ma­lus on va­li­da ka va­riant, et üks­ki esi­ta­tud ka­vand ei meel­di. Hää­le­ta­da saa­vad vaid Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud vä­he­malt 16aas­ta­sed ela­ni­kud. Vee­bi­hää­le­tu­seks on va­ja­lik isi­ku tu­vas­ta­mi­ne ID-kaar­di­ga. Kel­lel ID-kaar­ti po­le, saa­vad hää­le­ta­da val­la­ma­jas või Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis. Ar­va­must saab aval­da­da 4. ap­ril­li­ni. Val­la süm­boo­li­ka kin­ni­tab val­la­vo­li­ko­gu.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald taot­leb EA­Sist toe­tust Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se re­mon­diks
Järgmine artikkelAruküla robootikutel jääb USAsse sõitmata