Vaba­dus­sõ­ja au­sam­mas Kuu­sa­lus – 100

177
Ar­hii­vi­fo­to Kuu­sa­lu au­sam­bast, pil­dis­ta­mi­se aeg ei ole tea­da.

Pü­ha­päe­val, 16. mail täi­tus 100 aas­tat Kuu­sa­lu kal­mis­tul Va­ba­dus­sõ­jas ja I maail­ma­sõ­jas lan­ge­nu­te mä­les­tu­seks val­mi­nud mo­nu­men­di ava­mi­sest. Co­vi­di tõt­tu lük­kub au­sam­ba juu­be­li pi­du­lik ava­lik üri­tus eda­si. Aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks süü­ta­sid Ar­do Piis­kop­pel ja Hei­nar Tar­tes Kait­se­lii­du Tal­lin­na ma­le­vast pü­ha­päe­val kell 13 sam­ba ja­la­mil küün­lad – täp­selt 100 aas­tat pä­rast avat­se­re­moo­niat, mis al­gas 16. mail 1921 kell 13.

Eelmine artikkelAru­kü­la nai­sed har­ju­ta­vad üle-ees­ti­li­seks võim­le­mis­peoks
Järgmine artikkelAni­jal tä­his­ta­ti kuld­no­ka-aas­tat