Alavere külaselts ei taha uue mänguplatsi ehitamist

1068

Vallaeelarves on Alavere mänguplatsi hankele 30 000 eurot, Alavere külaselts on arengukavasse planeerinud vana mänguplatsi renoveerimiseks 2600 eurot.

MTÜ Alavere Külaselts taotleb Anija valla vastkinnitatud eelarve ülevaatamist, sest Alavere küla arengukavasse ei olnud planeeritud uut mänguväljakuplatsi vana mänguplatsi asemele. Anija vallavolikogu otsustas, et Alavere külasse on seda vaja.

MTÜ Alavere Külaseltsi juhataja Valdo Sööt kommenteerib: „On otsustatud vallaeelarve raha kulutada mänguväljaku­platsile, samas saaks seda rahasummat kasutada Alavere paljude teiste probleemide lahendamiseks. Tegu on küll hea algatusega, aga Alavere tänane mänguväljak on seitse aastat vana ja vajaks lihtsalt renoveerimist. Selleks on meie küla arengukavas planeeritud mänguväljakule 2600 eurot. Kunagi läks mänguväljak maksma 3700 eurot, seni on see Alavere lapsi hästi teeninud. 30 000 eurot on minu hinnangul liigne luksus.“

Ta ütleb, et küla praeguse arengukava järgi oleks tarvis raha Alavere mõisapargi detail­planeeringule, mis läheb maksma 14 000-15 000 eurot: „Külaselts on töötanud 5 aastat selles suunas, et mõisapargist saaks funktsionaalne keskkond. Sinna on planeeritud valgustusega laululava, kõvakattega jalutusrada, jooksurada, puhastatud ja korrastatud tiigikompleks, lõkke­plats ning pargipingid. Kuni puudub detailplaneering, ei või parki midagi ehitada.  Ehk on meie prioriteedid ja huvid teised, kui Anija valla arengukava ette näeb. Soovime, et meiega räägitaks läbi enne, kui selliseid otsuseid vastu võetakse. Minu märksõna on koostöö.“

Anija vallavanem Tiit Tammaru: „Alaveres elab üle 120 noore pere, kus on lapsed, kes tahavad mängida mänguplatsil. Eelmisel aastal sai Kehra 60 000 euro eest mänguväljaku, seega arvasime, et Alavere lastemänguväljak ei peaks olema kehvem. Laste mänguväljak Alaveresse on Anija valla investeeringute kavas möödunud aastast. Seda oleks pidanud külaselts ja Alavere esindaja vallavolikogus ise jälgima, et raha just sinna ja niimoodi paigutati.“

Vallavanem toonitab, asja­olu, et küla arengukavad ei ole samad, mis valla arengukava, oleneb väga palju küla esindajatest vallavolikogus: „Seni ei olnud keegi meile märku andnud, et ei sobi vastav otsus. Alavere külaselts on seekord Alavere mõisapargi   detailplaneeringu   finant­seerimise küsimusega hiljaks jäänud, kuid kindlasti arutame nii vallavalitsuses kui volikogus veel kord üle, mismoodi olukorda lahendada. Loomulikult tuleb kuidagi lahendus leida ja ka mõelda Alavere mõisapargi detailplaneeringu rahastamisele.“

Eelmine artikkelRaasiku volikogu arutas liitumist Harjumaa ÜTKga
Järgmine artikkelKehra Põrgupõhja linnaosa keldrites uputab