Ala­ve­re koo­li­va­hea­jad uuel õp­peaas­tal

1279

Ani­ja val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Ala­ve­re koo­lis uuel õp­pe­aas­tal riik­li­kest eri­ne­vad va­hea­jad koo­li di­rek­tori Ren­na Rei­si taotlusel: „Koo­lil on kee­ru­li­ne kor­ral­da­da sa­mal ajal põ­hi­koo­li ek­sa­mi­te­ga ko­gu koo­li­ õp­pe­tööd. Õpi­la­sed on ka soo­vi­nud, et õp­peaas­ta lõp­peks varem kui juu­ni kes­kel.” 2017/2018. õp­peaas­tal on Ala­ve­re põ­hi­koo­lis va­hea­jad 21.-29. ok­toob­ri­ni, 23. det­semb­rist 3. jaa­nua­ri­ni, 24.-28. veeb­rua­ri­ni, 14.-22. ap­ril­li­ni ning 6. juu­nist 31. au­gus­ti­ni.

Eelmine artikkelLas­te Va­ba­rii­ki Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ta­ha tu­li mi­tu­sa­da uu­dis­ta­jat
Järgmine artikkelKeh­ra ait-kui­va­tit soo­vib ren­ti­da MTÜ Ing­ver