AIDI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti meist­ri­kul­la

723

28. juu­nil toi­mu­sid Ote­pääl Ees­ti maan­tee­rat­tu­ri­te meist­ri­võist­lu­sed eral­dis­tar­dis. Ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de seas või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu val­la neiu Ai­di Ger­de Tuisk (CRC). Ta lä­bis 10 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si aja­ga 16.46,981, mis teeb kesk­mi­seks kii­ru­seks 35,750 km/h. Võist­lu­sel star­tis 7 rat­tu­rit, Ai­di Ger­de Tuisk edes­tas järg­mist 20 se­kun­di­ga.

Mees­juu­nio­ri­de 30 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel sõi­dul sai Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 7. ko­ha. Te­ma aeg oli 44.12,448 mi­nu­tit, kao­tus võit­ja­le 2.03,4 mi­nu­tit. Sõi­du lõ­pe­tas 26 rat­tu­rit.

Kaks päe­va hil­jem, 30. juu­nil toi­mu­sid Ote­pääl Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ühiss­tar­dis. Seal sai Ste­fan Loo­tus juu­nio­ri­de seas 4. ko­ha. Esi­kol­mik lõ­pe­tas 84,5ki­lo­meet­ri­se dis­tant­si võrd­se aja­ga 2:21,28 tun­di, Ste­fan Loo­tus kao­tas nei­le ühe se­kun­di­ga. 25 star­ti­jast jõu­dis fi­ni­šis­se 11 rat­tu­rit.