AIDI GER­DE TUISK on Ees­ti noor­te­meis­ter kri­tee­riu­mi­sõi­dus

1109

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 3. juu­nil sõi­de­ti Holst­re-Pol­li ter­vi­se­kes­ku­se rull­suu­sa­ra­da­del Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 5. etapp. Il­mas­ti­ku­olud oli ras­ked, tu­gev tuul ku­jun­das võist­lus­te tak­ti­ka tõu­su­de­ga ja kur­vi­li­sel ra­jal kee­ru­kaks. Nei­du­de N14-16 klas­si 6×2,1 km sõi­du või­tis Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi kas­van­dik Ai­di Ger­de Tuisk, kes prae­gu har­ju­tab Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­lis. Kuu­sa­lu Kesk­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne või­tis viiest eta­pist ne­li ning sai oma esi­me­se N16 klas­si meist­ri­kul­la.
Sa­mal päe­val toi­mus Val­ge­ho­bu­se­mäel Es­to­nian Cup maas­ti­ku­sar­ja 3. etapp. 55 km pik­ku­sel ma­ra­to­nil sai M16 klas­si kuu­luv Ste­fan Loo­tus M18 klas­sis võis­tel­des 5. ko­ha (2:03.34), 35 km pool­ma­ra­to­ni lõ­pe­tas Ar­tur Kupp 7. ko­ha­ga (1:21.50), M16 noor­mees­test oli ta viies. Pär­tel Laht­vee sai M16 klas­sis 11. ko­ha (1:30.07), Joo­nas La­tik M14 klas­sis 6. ko­ha (1:34.55). Las­te­sõi­tu­de M12 klas­si 3×1 km lõ­pe­ta­sid Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar 6. ja 9. ko­ha­ga. M10 pois­te sõi­dus said Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo, Ru­ben Käärst ja And­reas Vil­bas­te 5., 6., 7. ja 8. ko­ha. M8 pois­te 1 km sõi­dus sõi­de­ti liid­ri­ko­hal ol­nud Re­vo Käärs­ti­le lii­va­lõi­gul ta­ga­rat­tas­se, järg­nes kuk­ku­mi­ne ning lõ­puks 9. koht, Georg Sa­lu­puu sai 10. ko­ha.
Pü­ha­päe­val, 4. juu­nil Vil­jan­dis toi­mu­nud Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja 3. eta­pi 101,2 km dis­tant­sil või­tis Ste­fan Loo­tus M-U19 klas­sis 3. ko­ha (2:19.47). 192 osa­le­ja hul­gas lõ­pe­ta­des ta sõi­du 34. ko­ha­ga. 44,5 km noor­te­sõi­dus sai Ar­tur Kupp M16 klas­sis 11. ko­ha (1:10.53). Pois­te M-U11 klas­sis said And­reas Vil­bas­te ja Her­len Ka­jo 2. ja 3. ko­ha. Pois­te M-U9 klas­sis tu­li Re­vo Käärst tei­seks, Georg Sa­lu­puu nel­jan­daks.
Nais­te 44,5 km sõi­du lõ­pe­tas Ai­di Ger­de Tuisk 2. ko­ha­ga ning sai N-U17 klas­si või­du­ka­ri­ka. Mul­gi Rat­ta­ral­li fi­niš oli ras­ke Kõr­ge­mäe tõu­su lõ­pus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­tel oli või­du­kas nä­dal
Järgmine artikkelKiiu mõi­sas sa­ri­ka­pi­du