AI­DI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti MV eta­pi

1358

KAI­DO LAAS

Pü­ha­päe­val, 7. mail Kei­las pee­tud Ees­ti kri­tee­riu­mi­sõi­du meist­ri­võist­lus­tel sai Ai­di Ger­de Tuisk Kuu­sa­lu val­last nei­du­de N16/14 klas­si 6 x 2,5 km va­he­fi­niši­de­ga sõi­dus 24 osa­le­ja seas kind­la esi­ko­ha, või­tes nii mõ­le­mad va­he­fi­nišid kui ko­gu sõi­du.
M16 noor­mees­te 8 x 2,5 km sõi­dus sai Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist ti­he­das re­bi­mi­ses 39 osa­le­ja seas 7. ko­ha, Ar­tur Kupp 17. ko­ha. M14 pois­te 6rin­gi­li­se sõi­du lõ­pe­tas Rain Roos 41 osa­le­ja seas 12. ko­ha­ga, Joo­nas La­tik sai 34. ko­ha.

Eelmine artikkelEhi­ta­ja lu­bab jaa­ni­päe­vaks Kuu­sa­lu pea­tee­le as­falt­kat­et
Järgmine artikkelNELE REIAL alus­tab Kuu­sa­lu val­las tan­go ja bee­bi­mas­saa­ži­ga