Aeg­vii­du mat­ka­sel­li ja Ani­ja ei­de pul­mad

1204

Aeg­vii­dus tu­leb pü­ha­päe­val, 22. ok­toob­ril rah­va­ma­ja par­gis Aeg­vii­du Mat­ka­sel­li ja Ani­ja Ei­de pulmapidu. Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu tu­li sel­le­le idee­le koos sõb­ran­na­ga: „Kui lu­ge­sin Sõ­nu­mi­too­jast Ani­ja Ei­de lu­gu, tun­dus, et idee on õi­ge – nüüd leiab ta Aeg­vii­du mat­ka­sel­lis oma unis­tus­te print­ses­si.“ Esial­gu mõel­di mee­le­lah­utust pak­ku­da Aeg­vii­du rah­va­le, idee are­ne­des ot­sus­ta­ti pul­ma kut­su­da ka prae­gu­se Ani­ja val­la rah­vas. Ani­ja Ei­te män­gib Mar­git Aas­maa. Peo ka­vas on pul­ma­män­gud ja tant­sud. Ani­ja ja Aeg­vii­du vald lii­de­tak­se 15. ok­toob­ri va­li­mis­te­ga.