Aasta on möödas Anija vallavolikogu koalitsioonilepingu sõlmimisest ja vallavanema valimisest. Kuidas on aasta möödunud ning koalitsioonilepingut täidetud?

1599

Vastab Anija vallavanem ARVI KAROTAM: „Mul on hea meel, et alates vallavanemaks kinnitamisest on mul olnud väga hea koostöö volikoguga. Samuti tunnen rõõmu tublidest kolleegidest vallavalitsuses, kes on valmis ühtse meeskonnana aktiivselt panustama valla arengusse.
Inimesed ootavad eelkõige, et elukeskkond paraneks, et teed-tänavad oleks remonditud, tänavavalgustus põleks, muru niidetud, lagunevad hooned lammutatud. See on eeldus, et meile tuleb uusi elanikke ja ettevõtjaid. Teedevõrku investeerisime üle 200 000 euro. Korda said mitmed Kehra tänavad ja kõnniteed, jõuluks rekonstrueeritud üks osa Härmakosu teest.
Sel aastal oleme alustanud mitme suure projekti ettevalmistamisega. Kehra-Kaunisaare kergliiklustee rajamiseks loodame raha saada Euroopa Liidu meetmest. Oleme teinud rahataotluse ning loodame, et juba järgmisel aastal saame ehitusega alustada. Teine suur projekt on Kehra raudteejaama, selle ümbruse ja lähimate teede rekonstrueerimine.  Ostsime eraomanikelt ära kolm kinnistut ning kõigepealt lammutame nendel asuvad näotud hooned, et sinna tulevikus parklad rajada. Ka raudtee-piirkonna rekonstrueerimiseks taotleme toetust Euroopa Liidu abiprogrammist. Uue aasta alguses alustame projekteerimisega ja taotluse ettevalmistamist. Suuri investeeringuid vajab Anija mõis, mis on üks valla „maamärkidest“ ja olnud aastaid kogukondi liitvaks kokkusaamiskohaks. Kogenud mõisaekspertide abiga on valminud mõisa arenguvisioon ja eskiis-projekt. Mõisa restaureerimiseks on kavas taotleda raha Euroopa Liidu fondidest. Uue aasta alguses peaks avanema ka esmatasandi tervisekeskuste renoveerimiseks suunatud  meede, mis loob võimaluse rekonstrueerida Kehra tervisekeskus.  Oleme alustanud ettevalmistusi Kehra staadioni rekonstrueerimiseks.
Lõppeval aastal oleme korraldanud üritusi, mis on aidanud kaasa meie valla mainekujundusele. Toimunud on mitmed ülemaakonnalised kultuuriüritused, Silvi Vraidi mälestuskontserdi ja pingi avamise uudis oli kolmes üleriigilises telekanalis.
Taastasime Kehras inimestele suurt rõõmu valmistanud jaanitule traditsiooni. Heameel on, et suutsime üheskoos taasluua valla segakoori. Valla jõulukontserdist tegime esimest korda interneti otseülekande. Sellistest väikestest asjadest tuntakse sageli sama palju rõõmu kui suurtest tegudest.
Aktiviseerunud on külaliikumine, käime külavanemate ja aktiivsete külainimestega regulaarselt koos. Vallarahvaga rohujuure tasandil suhtlemine on väga oluline, sest vallamajja kõik probleemid muidu ei jõua.
Kehra sai kaasaegse bensiinijaama, mille rajamisele aitas kaasa Kehras sündinud-kasvanud ettevõtja. Plaan on edaspidi kaasata ka teisi meie vallast pärit ettevõtjaid valla tegemistesse. Mitmed ettevõtted on pöördunud ise meie poole ja uurivad võimalusi Anija valda investeerida. See näitab, et Anija vallavalitsuse vastu on tekkinud usaldus ettevõtluse toetaja ja partnerina.
Muret teeb endiselt rahvastiku arvu vähenemine, kuid loodame, et elukeskkonna paranemine toob uusi elanikke. Valla haridusasutuste tulevikust rääkides ei saa lähtuda ainult emotsioonidest, vaid peame arvestama ka rahvastiku prognoosiga. Oleme loonud valla hariduse arengu töörühma, kes peaks lähikuude jooksul tegema ettepanekud valla koolivõrgu arenguks.“

Eelmine artikkelAnija vallas maamaks ei muutu
Järgmine artikkelAasta on möödas Anija vallavolikogu koalitsioonilepingu sõlmimisest ja vallavanema valimisest. Kuidas on aasta möödunud ning koalitsioonilepingut täidetud?