Kas ja kuidas tuleks muuta omavalitsuste rahastussüsteemi ning mida võib see kaasa tuua Ida-Harju valdadele?

1447

RE_Andre_SeppANDRE SEPP, Eesti Reformierakond: „Omavalitsuste roll kohaliku elu küsimuste lahendamisel peab suurenema. Ideaalset KOV-partnerlust ja rahastamismudelit pole olemas kusagil maailmas, on vaid võimalused katsetada ja parima poole liikuda. Sama rahahulga ümberjagamine võib mõnd piirkonda küll tasakaalustada, aga edasi ei vii. Seega tuleb leida lahendusi, mis motiveeriks pingutama ja seoks lahti KOV-toetusfondi sõltuvusest. Peaks olema uhkem toimida omavalitsusena, kes riigipoolset tasandusfondi ei saa, mitte aga saada initsatiiviga karistatud, sest teistele kompenseeritakse tulude ja kulude vahe riigipoolse tasandusfondiga. Kindlasti on erandeid, aga see ei tohiks olla valdav.
Töökohajärgne tulumaksu osa motiveeriks omavalitsust ka töökohtade loomisele ja selles peab väljenduma ka omavalitsuste huvi. Kahetsusväärselt peab tänane alustav või laiendav ettevõtja läbi lahendama kõik sellega seonduva, tihti vastuseta jäädes, miks üht või teist kinnitust või dokumenti oli üldse vaja. Siit algab ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ühine huvi ettevõtluskeskkonnale ja selle parandamisele.
Ka maamaks võiks rohkem kohalikku elukorraldust teenida ehk omavalitsustel peaks olema vaba ulatus seda määra ise kehtestada.
Lisaks peaks olema KOVidel reaalsed lisateenimise võimalused, Ma ei keskenduks vaid ühele turismimaksule, vaid kusagil võib see olla rannakasutuse, peokoha, avaliku ürituse või ööbimiskoha tasu, mis aitaks kompenseerida kaasnevaid kulusid. Peame mõtlema ja tegutsema.”

Artur_Talvik2_MLARTUR TALVIK, Eesti Vabaerakond: „Need on hämmastavalt totrad ettepanekud, millega on valitsuskabinet viimasel ajal kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise osas lagedale tulnud. Iga loll saab aru, et tulumaksu suunamine sinna, kus sa töötad, suurendab Tallinna, teiste suuremate linnade ning niigi edukate valdade võimekust ning hävitab elu maal.
Selle asemel, et suunata tulumaksu sinna, kus töötad, peaks valitsus seisma näiteks selle eest, et omavalitsustel oleks kinnistuid, mida pakkuda ettevõtjatele oma ettevõtete loomiseks. Mõelda võiks ka näiteks Eesti Energiaga liitumise soodustamist, see on praegu väga raskendatud. Turismimaks oleks mõeldav ehk ainult riigipiiril. Kui aga kohalikud ettevõtjad on sunnitud selle tõttu tõstma oma tasusid, hävitaks see maaturismi täielikult.
Totrate ettepanekute asemel võiks taastada kriisieelse protsendi tulumaksust, mis läks kohalike omavalitsuste eelarvesse.”

Tanel Talve3, väikeTANEL TALVE, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond: „Minu arvates tuleks alustuseks selgelt ja arusaadavalt öelda, kas me soovime, et maapiirkonnad areneksid või lepime sellega, et eestimaalased on koondunud nelja-viide suuremasse linna?
Praegu on olukord, kus sõnu on palju, kuid vaja oleks palju jõulisemat tegutsemist! Ootan palju eelseisvast haldusreformist, mille eesmärk peab olema kohaliku elu edukam arendamine, piirkondade konkurentsivõimelisemaks muutmine. Mõte on selles, et strateegiline juhtimine oleks laiaulatuslikuma nägemusega, kohalikku elu puudutavates küsimustes tuleks otsustusõgus, aga ka vastutus anda kohalike kogukondade kätte. Ja sellele vastavalt korraldada ka rahastus.
Üle peab vaatama, millised ülesanded jäävad kohalikule omavalitsusele, millised üleriiklikult rahastatavaks ja millised kogukonnale. Seega enne kui hakata uusi makse välja mõtlema, tuleks üldine pilt korrastada ja sellega hetkel ka tegeletakse.
Ida-Harju valdadel soovitan aga ka iseendalt küsida, kas on tehtud kõik selleks, et vallas elaks rohkem maksujõuliseid inimesi. Mõnikord ei olegi asi rahas, vaid prioriteetide seadmises. Näiteks kas Alavere kooli võimlas peavad lapsed külmade ilmadega mütsi ja kinnastega trenni tegema ainult omavalitsuste rahastamise kitsaskohtade pärast?“

Eelmine artikkelKolgaküla mälumängu võitis Kehra Maru
Järgmine artikkelVanaküla ja Kehra Eesti lumerohkeimad