Võrk­pal­li­tur­nii­ril Aru­kü­la Cup võt­sid või­du VK Nee­me­co ja VK Aru­kü­la

63
Aruküla naiskond

6. mail pee­ti Raa­si­ku spor­di­hoo­nes võrk­pal­li­tur­niir Aru­kü­la Cup, ku­hu olid osa­le­ma tul­nud 14 võist­kon­da – 9 mees­kon­da ja 5 nais­kon­da. Män­gud toi­mu­sid kol­mel väl­ja­kul, mees­te võist­kon­nad olid ja­ga­tud kah­te alag­rup­pi, nais­kon­nad män­gi­sid kõik oma­va­hel lä­bi.

Nais­kon­da­de arvestuses saa­vu­tas esi­ko­ha VK Aru­kü­la, tei­seks tu­li võist­kond Crash ja kol­man­daks Kol­ga PK.

Mees­kon­da­dest viis sel kor­ral või­du ko­ju möö­du­nud aas­tal tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud VK Nee­me­co, tei­se ko­ha sai mul­lu­ne võit­ja VK Aru­kü­la 1 ning kol­man­da ko­ha VK Oru.

Aru­kü­la Cup toi­mus tä­na­vu 16. kor­da.

Eelmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi uus hooaeg on ala­nud
Järgmine artikkelRii­gi toe­tus Aeg­vii­du, Kol­ga ja Raa­si­ku prit­su­mees­te­le