Voli­ko­gu ga­ran­tii Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma­le

646

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa ka­su­ta­da 2018. ja 2019. aas­ta eel­ar­vest jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se omao­sa­lu­seks ku­ni 40 320 eu­rot. Mais esi­ta­sid val­la­va­lit­sus ning MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus KI­Ki­le taot­lu­se, et saa­da Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­seks 94 078,32 eu­rot Eu­roo­pa Re­gio­naa­l­aren­gu­fon­di toe­tust. Toe­tu­se saa­mi­se kor­ral peab jäät­me­jaa­ma te­gut­se­ma vä­he­malt 10 aas­tat ning saat­ma ma­ter­ja­li­na ring­lus­se mi­ni­maal­selt 100 ton­ni jäät­meid aas­tas. Vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le ka loa lu­ba­da aas­ta­tel 2020-2030 kat­ta val­laeel­ar­vest jäät­me­jaa­ma ku­lu­sid ku­ni 55 000 eu­rot aas­tas.