Vii­nis­tu rah­va­ma­ja re­mon­t

219
Kuusalu vald.

MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts pa­lus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel eral­da­da 540 eu­rot, et osa 60 liit­rit vär­vi lõ­pe­ta­da ma­ja si­se­re­mont – vär­vi­da li­saks saa­li­le ka ko­ri­dor ja tuu­le­ko­da. Vär­vi­mis­tööd lu­bas selts ise ära te­ha. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eral­da­da kü­si­tud 540 eu­rot val­la re­serv­fon­dist. Käe­so­le­val aas­tal on kü­la­selts saa­nud val­laee­lar­vest eel­ne­valt Vii­nis­tu rah­va­ma­ja re­mon­di­töö­de omao­sa­lu­se toe­tu­seks kok­ku 7100 eu­rot. Kü­la­selts sai rah­va­ma­ja si­se­ruu­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­seks Lea­de­ri prog­ram­mist MTÜ Aren­dus­ko­da kau­du toe­tust 26 887,39 eu­rot, omao­sa­lus tu­li lei­da kü­la­selt­sil en­dal.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­last ja val­la­va­ne­mast
Järgmine artikkelSpordiuudised