Vihula volikogu ei arutanud Kuusalu vastust

745

„Vihula ja Haljala valla liitumisel on ühisvalla nimena kõne all olnud Lahemaa vald,“ ütles Vihula volikogu esimees AIDE VEINJÄRV.

Ehkki Loksa linn on seadnud Kuusalu vallaga ühinemisläbirääkimiste pidamise tingimuseks, et osalema peab ka Vihula vald, on Vihula töörühm jõudnud Haljalaga läbirääkimistel ühinemislepingu koostamiseni.
Möödunud neljapäeval, 13. oktoobril oli Vihula vallavolikogu istungi päevakorras ülevaade haldusreformist, kohal oli Lääne-Viru maavanem. Volikogu liikmetele tutvustati ka Kuusalu vallavolikogu keelduvat vastust Vihula volikogult augustis 9 omavalitsusele saadetud ettepanekule läbirääkimiste alustamiseks.
Vihula volikogu esimees Aide Veinjärv: „Volikogu liikmed olid teadlikud Kuusalu vastusest, mille olime neile edastanud, aga istungil sellest juttu ei olnud. Keskendusime kõnelustele Haljala vallaga. Vihula ja Haljala valla näitajad ning soovid on üsna sarnased. Kokku tuleks 4500 elanikku, mida on seaduse mõttes tõesti vähe, aga me ei tea veel, mis tulla võib. Kus vallamaja võiks olla, seda me täpselt arutanud ei ole, aga Vihula vallas läbi viidud rahvaküsitluses soovis suurem protsent vastanutest liitumist Rakvere suunal ja nii nüüd tegutseme.“
Küsimusele, miks tahetakse Vihula ja Haljala valla ühinemisel võtta nimeks Lahemaa vald, kui suurem osa Lahemaa rahvuspargist asub Kuusalu vallas, vastas Aide Veinjärv: „Leidsime, et see nimi oleks sobiv, kuna üle 40 protsendi Lahemaa rahvuspargist jääb meie valda. Arvan, et see ei oleks eksitav.   Valla   nime   on   juhtiv­komisjonid heaks kiitnud ning see on leidnud toetust ka mõlemas volikogus.“
Samas toonitas ta, et Vihula vald on endiselt avatud läbirääkimistele teisteski suundades, ka Loksaga, aga ilma Kuusaluta seda teha ei saa.
Vihula volikogu kiitis 13. oktoobri istungil heaks üleskutse, mida plaanitakse avalikustada koos Haljala volikoguga, kes peaks sama teksti kinnitama teisipäevasel istungil. Üleskutse on suunatud kõigile omavalitsustele üle Eesti – anda vabaks oma piiriäärsed külad, et need saaksid ise otsustada, millisesse omavalitsusse soovivad kuuluda.
Vihula vallavalitsuse liige ja Vihula volikogusse kandideerinud Valimisliidu Vaba Vallakodanik üks liikmetest Urmas Osila Kolgast lausus Sõnumitoojale, et Haljala vald on nõustunud moodustama nendega koos uut omavalitsust, Lahemaa valda:  „Meie  eesmärk  on  luua kõige parem omavalitsus, kogukonnakeskne  ja loodussõbralik, kus vallakodanikul oleks tagatud vähemalt samaväärne elukeskkond,  kui  on  praegu  Vihula  vallas. Mina pooldan endiselt eelkõige Lahemaa valda, kuhu on oodatud kõik inimesed ja kogukonnad, kes soovivad kanda samu väärtusi.“
Kui Kuusalu volikogu otsustas Vihula ettepanekule läbirääkimisteks vastata eitavalt, teatas Kuusalu volikogu kogukonnakomisjoni juht Andres Allmägi, et enamik komisjonist olid vastu võimalikule liitumisele Lääne-Viru suunas, seetõttu ei ole mõtet nendele kõnelustele ressurssi raisata.

Eelmine artikkelOÜ Nordic Houses toodetud majas saab jalutada virtuaalprillidega
Järgmine artikkelRaasiku vallavolikogu arutab lastele tasuta rongisõidu kehtestamist