Vihula ja Haljala ühinemine kinnitatud

1399

Vabariigi valitsus kinnitas möödunud nädalal Vihula ja Haljala valla ühinemisotsuse, valla nimeks saab Halajala vald. Kuigi ühinemislepingus kavandati uueks nimeks Lahemaa vald, ei olnud vabariigi valitsus sellega nõus. Üle poole Lahemaa rahvuspargist asub Kuusalu vallas Harjumaal, ülejäänu valdavalt Vihula vallas ning veidi ka Kadrina vallas Lääne-Virumaal. Lahemaa rahvuspargi pindala on 750 km2, uue Haljala valla pindala kokku 548 km2.