VE­RO­NI­KA FO­MI­NA­LE Keh­ra vi­list­las­te sti­pen­dium

1155

MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed mää­ras 2017. aas­ta Väl­ja­paist­va Õpi­la­se Sti­pen­diu­mi Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si lõ­pe­ta­nud Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na­le, kes või­tis möö­du­nud õp­peaas­tal va­ba­riik­li­kul olüm­piaa­dil ees­ti keel tei­se kee­le­na esi­ko­ha. 100eu­ro­ne sti­pen­dium an­ti üle koo­liaas­ta lõ­puak­tu­sel 9. juu­nil. MTÜ an­nab Keh­ra koo­li 10.-12. klas­si õpi­las­te­le sti­pen­diu­mi sil­ma­paist­va­te saa­vu­tus­te eest õp­pe- ja tea­dus­töös ning loo­min­gu­li­ses ja spor­di­te­ge­vu­ses ala­tes 2011. aas­tast, mõ­nel aas­tal on sti­pen­diaa­te ol­nud mi­tu, Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na oli küm­nes sti­pen­diu­misaa­ja.

Eelmine artikkelPää­su­lin­nu kan­nel­da­jad esi­ne­sid rah­va­pil­li­peol
Järgmine artikkelGru­sii­nid andsid koos Kuusalu lastega kaks kontserti