Valmistuge kevadiseks suurveeks

727

Lumerohke talve tõttu on sel kevadel võimalik suurvee ja sellest tulenev uputuse oht. Siseveekogud võivad tõusta üle kallaste, madalamad kohad maastikul täituda lumesulaveega. Tiheasustusaladel võib tekkida olukordi, kus kanalisatsioon ei võta lumesulavett vastu ning teed ja tänavad ujutatakse üle. Igal kevadel on põhjustanud teede üleujutusi ka ummistunud teetruubid.

Nõuanded elanikele
*Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad välja, kui inimeste elu ja tervis on otseselt ohus.

*Hädaabinumbril 112 helista, kui oled veelõksu jäänud või muul viisil on otseselt ohus sinu elu ja/või tervis.

*Hoonete omanikel soovitame soetada veepumbad, et vajadusel oleks võimalik vesi keldritest välja pumbata.

* Piirkondades, kus kevadine suurvesi on varasematel aastatel probleeme põhjustanud, tekib suure tõenäosusega uputus ka tänavu.

* Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi kõik ohud, mis võivad vee tõusuga kaasneda, ja tee vajalikud ettevalmistused, et kahjud oleksid võimalikult väikesed. Oht võib olla majapidamisele ja sisustusele, koduloomadele, loomasöödale, küttepuudele, lahtistele esemetele hoovis, sõiduvahenditele.

*Kahjude vähendamiseks vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele tasapindadele (korrustele). Tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud ohtlikud kemikaalid, et looduskeskkonna reostust vältida. Kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone elektrivõrgust välja. Sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid. Kui vesi voolab hoonesse, sulge veepinnast allapoole jäävad kanalisatsiooni äravooluavad.

* Kui veetase on veel kõrge, ei maksa keldrit veest tühjaks pumpama asuda, vesi imbub keldrisse tagasi. Vee väljapumpamine ja selle tagasi imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone rohkem kui seisev vesi. Maja asu vees tühjaks pumpama pärast üldise veetaseme alanemist.

* Veetaseme alanedes tuleb seevastu kohe tegutsema asuda, sest vesi rikub peaaegu kõiki materjale. Kuivata ja tuuluta maja nii ruttu kui võimalik.
Märgunud materjalid on heaks pinnaseks hallitusseente ja bakterite kasvule. Need võivad tekitada lisaks otsesele veekahjule nii terviseprobleeme kui vara pöördumatut riknemist.

* Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt häiritud (ei pääse koju, maja ei saa kütta, ei saa kasutada elektrit, joogivesi on reostunud jmt), teata sellest kohe omavalitsusse.

* Kui pead üleujutuse tõttu kodust lahkuma, võta kaasa vajalikud vahendid (ravimid, laetud akuga mobiiltelefon, esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud, söök ja jook ning isikut tõendav dokument).

* Selgita välja võimalik majutuskoht (sugulaste või tuttavate juures või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega), kus saaksid üleujutuse korral ajutiselt viibida.
 
* Lahku kodust juba varem, kui majja sissepääs, majast väljumine ja lahkumistee pole veetaseme tõusu tõttu veel takistatud.

* Juhuks, kui sinu pereliikmed ei ole koos, leppige kokku koht, kus saate kokku.

* Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse (ja vee taandumise) kohta.

* Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis naaber.

* Kodust lahkudes lülita välja elekter, sulge gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid  ja teavita lahkumisest kohalikku omavalitsust.

* Helista hädaabinumbrile 112, kui ohus on inimeste, aga ka loomade elu ja tervis. Veepumpamise teenust päästekeskus ei osuta.

Lisainfo saamiseks helista ööpäevaringselt töötavale pääste infotelefonile ja infot saab ka www.rescue.ee

Eelmine artikkelVäljakutse Peterburi maanteele
Järgmine artikkelRaasiku valla veemajandusprojekt ootab lumesula