Valiti Raa­si­ku val­la kau­nimad ko­dud

536
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la hea­kor­ra­kon­kur­si Kau­nis ko­du pa­ri­ma­teks va­li­ti ti­hea­sus­tu­se era­mu­test Sig­ne ja Ing­var Tiit­so ko­du Raa­si­kul, maa­ko­du­dest Mo­ni­ka Kan­nel­mäe ko­du ja dend­ro­park Rät­las ning erip­reemia mää­ra­ti Hel­le­ma ta­lu-muu­seum­sa­lon­gi oma­ni­ku­le An­ne Een­pa­lu­le. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Aa­re Ets, And­re Sepp, Ene Hert, Ga­ri­na Too­min­gas, Hel­le Va­ga, Jü­ri Mu­ru, Kad­ri Vii­ra ja Kat­rin Ve­ne. Tä­nu­kir­jad ja sei­nap­laa­did an­tak­se Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­ja­te­le üle no­vemb­ris ko­da­ni­ku­päe­va ak­tu­sel.

Eelmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jekt on toe­tus­meet­mest ra­ha­saa­ja­te ni­me­kir­jas
Järgmine artikkelVAI­NO NAPP aval­das raa­ma­tu en­di­sest Pi­ka­ve­re piir­kon­na Ur­vas­te kü­last