Vald võtab Kiiu-Käli jalgtee maa endale

757

Kuusalu volikogu otsustas taotleda peatselt rajatava Kiiu-Käli jalgtee aluse maa munitsipaal­omandisse. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et tee hakkab läbima eramaid, mis on kokku 70 inimese omanduses – osa teest tuleb 7 kortermaja maale. Et teele saada servituut, tuleks omanikud ja nende abikaasad kutsuda notari juurde ja paluda kirjalikku nõusolekut. „Lihtsam on võtta maa, mida on kokku 0,1 hektarit, sundvaldusse. Korraldame koosolekud, et omanikele seda selgitada,“ sõnas vallavanem. Jalgtee ehituseks on lubatud vallale riigieelarvest kergliiklusteede programmist  5 miljonit krooni.